Magazyn Wojskowy - 45 WOG Wędrzyn


Inwestor:
 RZI Zielona Góra

Zakres prac: Wykonawstwo

Systemy:
- Monitoring Wizyjny,
- kanalizacja teletechniczna.